dzisiaj jest: 21 kwietnia 2019. imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks

Wójt odpowiada na pytania

imie: Dorota data: 2016-02-17 13:11:57
pytanie:
Witam
czy wie Pani w jakim stanie jest droga pomiędzy Benenardem i Nowym Dworkiem? 400m gehenny którą pokonują codziennie mieszkańcy. Dziury są tak duże, ze za chwile droga będzie nie przejezdna.
Sąsiednie drogi (np. z Zazdrości do Nowego Dworku) wysypano żółtym tłuczniem, czemu tej nie można naprawić w taki sam sposób? O położenie asfaltu nie pytam, bo wiem jaka będzie odpowiedz.
Ale zapraszam do przejażdżki.

odpowiedź:
Szanowna Pani
Wiem w jakim stanie jest droga pomiędzy wsią Benenard a Nowym Dworkiem. Nie jest to stan zadowalający, ale tak wyglądają niektóre nasze drogi po okresie zimy. Sąsiednia droga o której Pani wspomniała z Zazdrości do Nowego Dworku została w zeszłym roku wysypana tłuczniem na niewielkim odcinku ale pozostał również odcinek, który nie został do dnia dzisiejszego jeszcze utwardzony.
Mogę Panią zapewnić, że poprawimy przejezdność drogi, o której Pani pisze, a do tego czasu może Pani korzystać z alternatywnych dróg, które są w lepszym stanie.
Pozdrawiam
Urszula Ciężka
Wójt Gminy Radziejowice
imie: Robert data: 2016-01-20 13:23:13
pytanie:
Witam. Mam pytanie odnośnie ulicy kierującej się na Nowe Budy. Czy ulica ma nadana juz nazwę jesli tak to jaka? Czy planuje pani zamieścić na tej ulicy jakeś lampy?oraz czy jest możliwość sypania piaskiem tej ulicy zimą ponieważ jest tu bardzo ślisko. Prosiłbym o odpowiedz.Pozdrawiam

odpowiedź:
W odpowiedzi informuję, że drodze w kierunku Nowych Bud położonej w miejscowości Radziejowice została uchwałą Rady Gminy nr XVIII/96/2015 z dnia 29 grudnia 2015r nadana nazwa ulicy Ossolińskich. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Inwestycja związana z budową oświetlenia na w/w drodze nie jest ujęta w budżecie na 2016r.
Drogi gminne odśnieżamy na bieżąco nie utrzymujemy dróg w standardzie czarnych dróg.
imie: RAFAŁ data: 2016-01-14 19:39:52
pytanie:
Proszę o informację jakie są szanse na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej osób, które zostały odrzucone podczas budowy kanalizacji.Przypominam, że mówiła Pani o postaraniu się Gminy o pozyskanie środków unijnych na dofinansowanie na owe przyłącza.

Pozdrawiam.

odpowiedź:
Gmina Radziejowice w dniu 07.01.2016 r. ogłosiła przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w m. Radziejowice i Tartak Brzózki-etap 8 (kontynuacja robót budowlanych z wcześniej opracowanych projektów ) . Dokumentacja przetargowa w tym projekt budowlany dostępny jest pod adresem : bip.radziejowice.pl, zakładka zamówienia publiczne , proszę o sprawdzenie czy Pana nieruchomość ujęta jest w przedmiotowej dokumentacji .Precyzyjne udzielenie odpowiedzi na zadane przez Pana pytanie możliwe byłoby po podaniu przez Pana numeru ewidencyjnego działki i miejscowości –kontakt pod numerem telefonu 46-854-30-38 .
imie: Małgosia data: 2016-01-13 11:10:00
pytanie:
Witam bardzo serdecznie.
Pani Wójt mam pytanie odnośnie kanalizacji w miejscowości Słabomierz. Czy są jakieś szanse w najbliższym czasie na budowę kanalizacji w tej miejscowości ?

odpowiedź:
Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Słabomierz technicznie jest możliwa , warunkiem dalszej rozbudowy kanalizacji jest zapewnienie środków finansowych na jej realizację w budżecie Gminy .W bieżącym roku budżetowym realizujemy budowę 8 –etapu kanalizacji która jest kontynuacją poprzednich robót i wcześniej opracowanych projektów .W przypadku dużego zainteresowania mieszkańców Słabomierza rozważymy zabezpieczenie środków finansowych na zaprojektowanie i budowę kanalizacji dla tej miejscowości w kolejnych latach .
imie: Katarzynaa data: 2016-01-07 18:26:56
pytanie:
Pani Wójt
No i po raz kolejny wygrała dożywianie firma która przygotowuje bardzo-złe jedzenie dla dzieci, Niech mi Pani wytłumaczy jak można przygotować obiad dwudaniowy za 4 zł kiedy wszystkie okoliczne gminy mają koszt posiłku powyżej 6 zł, czy nasze dzieci są gorsze

odpowiedź:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach wyjaśnia, że zakup posiłków do Szkół jest dokonywany zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych – w ramach przetargu. Cena nie dyskwalifikuje jakości posiłku, kolejny oferent zaproponował niewiele wyższą cenę. Koszt posiłków w Szkołach Gminy Radziejowice nie odbiega od okolicznych gmin. Taką samą stawkę za posiłki ma miasto Żyrardów. Gmina Mszczonów ma jeszcze niższą stawkę a dzieci otrzymują posiłki jednodaniowe (naprzemiennie zupy i drugie danie). W przypadku dalszych uwag proszę o podanie konkretnych sytuacji i czego dotyczą uwagi w celu weryfikacji wykonywanej usługi. Wykonawca bardzo często jest kontrolowany przez Sanepid – w ostatnim czasie zaostrzone zostały przepisy co do sposobu przygotowywania posiłków, co też podlega kontroli. Informacje proszę przekazywać na email radziejowice@ops.pl
imie: Piotr data: 2016-01-07 07:54:55
pytanie:
Witam Pani Burmistrz!
Mam takie pytanie: czy mapa na tej stronie jest aktualna/właściwa? Konkretnie mam na myśli miejscowość Adamów-wieś gdzie, jak mi się wydaje, są zaznaczone ulice których w rzeczywistości nie ma

odpowiedź:
W odpowiedzi informuję, że mapa z nazwami ulic została zaktualizowana. Jednocześnie prosimy o wskazanie konkretnych nazw ulic, które w/g Pana są niewłaściwe.
imie: Dariusz Ziólkowski data: 2016-01-03 17:48:39
pytanie:
Szanowna Pani Wójt!

Nie mam już dłużej sił na tolerowanie codziennego spalania plastików,opon przez mieszkańca ul.Wrzosowej nr.19 w Chrobotach.Trujący dym wdziera się nawet przez zamknięte okna do domu.Złożę oficjalne kolejne pismo do Urzędu Gminy i na Policję we Mszczonowie.Państwa obowią,kiem jest dbanie o ochronę środowiska o co w poprzednich latach informował w piśmie wojewódzki inspektor ochrony środowiska.Tym razem bedę domagał się raportu z przeprowadzonej kontroli składu popiołów powstałych w palenisku.Nie mam zamiaru zachorować na raka.To jest nie do wytrzymania.Przez cały rok smród i toksyny.Nie chce być konfidentem,ale tu gra toczy się o zdrowie.Zwracałem uwagę sąsiadowi rozmawiałem z dzielnicowym i nic.Teraz czas na egzekwowanie przepisów o bezczynności urzednika!


odpowiedź:
Witam,
W odpowiedzi na Pana maila w sprawie spalania plastików ,opon przez mieszkańca z ul.Wrzosowej 19
informuję , co następuje:
W dniu 04.01.2016r. pracownik tut.Urzędu Gminy dokonał wizji lokalnej na posesji przy ul.Wrzosowej 19.
Mieszkaniec zamieszkujący tą posesję oświadczył, że pali tylko drewnem, na co okazał przygotowane
drewno do opału. Mieszkaniec został pouczony, że nie wolno spalać plastików ani opon. Na tą okoliczność
pracownik Urzędu Gminy sporządził notatkę służbową, którą Mieszkaniec podpisał. Gdyby w przyszłości
zachodziły obawy, że Mieszkaniec spala niedozwolone odpady proszę Pana o sygnał w tej sprawie.
Pozdrawiam,
Urszula Ciężka - Wójt Gminy
imie: Krzysiek data: 2015-12-29 17:20:22
pytanie:
Witam czy jest możliwość ab na stronie gmin pojawił się harmonogram wwozu śmieci na rok 2016

odpowiedź:
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Radziejowic za okres od 01.01.2016 – 31.12.2016r. jest zamieszczony na Naszej głównej stronie internetowej oraz w zakładce gospodarka odpadami , aktualności.
imie: Alicja data: 2015-12-03 09:57:47
pytanie:
Szanowna Pani Wójt. Jakie gmina podejmie kroki ad. dalszej gospodarki odpadami, bo jak widać, mimo obowiązujących przepisów niewiele się zmieniło. Śmieci w dalszym ciągu są wywożone do lasów lub inne ustronne miejsca. Takich miejsc na terenie naszej gminy jest sporo, wystarczy tylko przejechać się szlakami rowerowymi, lub przejść szlakami turystycznymi.
Dla przykładu wymienić można wiele np:
1)Dobiegała na łuku drogi asfaltowej odchodzi droga w kierunku wsi Budy - samosiejki sosnowe a wśród nich mnóstwo walających się odpadów z rozebranych aut i innych ,
2)rów przeciwczołgowy na ternie działek leśnych we wsi Adamów wieś Nad Ruczajem– odpady wszelkiego rodzaju od organicznych po tworzywa sztuczne - gdzie po opadach deszczu wszystko spływa do Ruczaju następnie do Pisi i dalej,
3)Nowiny- przy szlaku niebieskim nad Ruczajem idąc od Grzymka , sytuacja jak w pkt.2,
4 )droga Piaskowa za Nowinami ze wsi Adamów w kierunku wsi Krze Duże, przed lasem polana z zaśmieconym boiskiem i okolicznym lasem, a na tyłach boiska za choinkami sterta odpadów łącznie z odpadami niebezpiecznym itd. Przykłady można by mnożyć.
Co w tym kierunku robią Sołectwa ? Przecież nasza okolica świadczy o nas wszystkich.
Z poważaniem Alicja.


odpowiedź:
Urząd Gminy w Radziejowicach w nawiązaniu do a-maila o zaleganiu śmieci na prywatnych działkach informuje iż zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach -art. 5 ust.1 pkt.3b- (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.1399) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. Pomimo tego śmieci zalegają na terenie gminy w szczególności w lasach. Zaśmiecanie lasów odpadami komunalnymi to temat dotykający nie tylko naszą gminę. Lasy Państwowe jako właściciel terenu zobowiązany jest do utrzymywania porządku i czystości na tym obszarze. Gmina podejmuje różne działania aby na terenie naszej gminy lasy były czyste. Ustawiane są tablice o zakazie wyrzucania śmieci, które są notorycznie niszczone, organizowane są akcje sprzątania wspólnie z mieszkańcami. Do przedsiębiorców zajmujących się naprawą i demontażem aut rozesłaliśmy pisma z prośbą o informację , gdzie pozbywają się odpadów. Nie ma jednak pewności, że śmieci pochodzą z terenu naszej gminy. W 2014r. dwukrotnie na polecenie Pani Wójt były sprzątane zaśmiecone tereny otwarte Kuklówki Radziejowickiej i okolic . Zbieraniem śmieci i ich załadunkiem do podstawionych kontenerów zajmowali się pracownicy Urzędu Gminy a uprawnione do tego firmy odebrały i odpowiednio je zagospodarowały.
W maju ubiegłego roku zebrano 3 kontenery odpadów stałych – głównie części samochodowych
( pojemność kontenerów 7m3) .Po raz drugi akcja sprzątania w/w terenu została przeprowadzona we wrześniu i wtedy zebrano 2 kontenery o pojemności 7m3 i 1 kontener o pojemności 14m3. W sumie ze wskazanego terenu zostały uprzątnięte śmieci w ilości 49m3 co w kosztach budżetu gminy stanowiło wydatek wartości 3618zł. Każdorazowo informowana była Policja o przeprowadzanych akcjach uprzątnięcia śmieci, zwracaliśmy się również z prośbą o częstsze monitorowanie wskazanych terenów.
Przytoczone działania Urzędu Gminy dowodzą, że nie pozostajemy obojętni na prośby mieszkańców i nowych posiadaczy działek na terenie gminy. Nadmieniamy jednak, że tereny, na których powstają dzikie wysypiska śmieci znajdują się w pewnej odległości od głównej drogi gdzie nie ma jeszcze zabudowy mieszkaniowej, właścicielem tego terenu często jest osoba prywatna a koszty jakiegokolwiek działania Gminy na terenach prywatnych są zabronione i wiążą się z naruszeniem dyscypliny finansowej. Dlatego jesteśmy bezradni wobec nieuczciwych ludzi, którzy pod osłoną nocy podrzucają śmieci na teren naszej gminy.
Gmina podejmuje działania w zakresie utrzymania porządku na całym swoim terenie. Prowadzi również edukację społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, pozyskując na ten cel środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
imie: Kasia data: 2015-11-25 09:40:41
pytanie:
Dzień dobry Pani Wójt mam pytanie ,czy stanie chociaż jedna latarnia między bramą wjazdową do ośrodka na Hamerni a ul. Krętą 5 jest u nas bardzo ciemno,a tylko z tego co czytałam to w stronę ul. Mszczonowskiej będą latarnie? Druga sprawa co zrobić z dzikami które ryją nam aż pod furtką od podwórka podchodzą z każdej strony czy jest na to sposób?

odpowiedź:
W odpowiedzi informuję, że w ramach budowy oświetlenia na ul. Krętej w miejscowości Tartak Brzózki zostanie również postawiony słup oświetleniowy w pobliżu posesji; Kreta 5.
Szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną na terenie Gminy Radziejowice należy zgłaszać
zależnie od obwodu łowieckiego.

1. Koło Łowieckie ,ROGACZ’’
Ul.Zawiła 42
96-321 Osowiec
Tel. 607657188

2. Koło Łowieckie ,,DZIK’’
ul.1-go Maja 41e nr 19
96-300 Żyrardów
Tel. 601-331-353

3.Koło Łowieckie ,,Lis’’
96-320 Mszczonów
Ul.Tarczyńska 31
Tel. 46- 857-12-28
1 do 10 z 241
poprzednie | następne